Powered by WebGozar

   

دانلود نمایشنامه نقل زنان سوخته(چیستا یثربی)
91/08/19 ساعت 18:35 | | نوشته ‌شده به دست روابط عمومی | ( )
عنوان: نقل زنان سوخته

نویسنده: چیستا یثربی


:: ادامه مطلب
:: موضوعات مرتبط: نمایشنامه های ایرانی، نمایشنامه های دو نفره، نمایشنامه های با کارکترهای زن
:: برچسب‌ها: چیستا یثربی
دانلود نمایشنامه فرودگاه- رقص پروانه ها(مرتضی داریوندنژاد)
91/08/10 ساعت 12:34 | | نوشته ‌شده به دست روابط عمومی | ( )
عنوان: فرودگاه- رقص پروانه ها

نویسنده:مرتضی داریوندنژاد


:: ادامه مطلب
:: موضوعات مرتبط: نمایشنامه های ایرانی، نمایشنامه های مقاومت
:: برچسب‌ها: مرتضی داریوندنژاد
دانلود نمایشنامه رویای بسته شده به اسبی که از پا نمی افتد …(محمد چرمشیر)
91/08/10 ساعت 12:22 | | نوشته ‌شده به دست روابط عمومی | ( )
عنوان: رویای بسته شده به اسبی که از پا نمی افتد...

نویسند: محمد چرمشیر:: ادامه مطلب
:: موضوعات مرتبط: نمایشنامه های ایرانی
:: برچسب‌ها: محمد چرم شیر
دانلود نمایشنامه روباه و خروس(مهری طهماسبی دهکردی)
91/08/10 ساعت 12:8 | | نوشته ‌شده به دست روابط عمومی | ( )
عنوان: روباه و خروس

نویسنده: مهری طهماسبی دهکردی


:: ادامه مطلب
:: موضوعات مرتبط: نمایشنامه های ایرانی، نمایشنامه های کودک و نوجوان، نمایشنامه های عروسکی
:: برچسب‌ها: مهری طهماسبی دهکردی
دانلود نمایشنامه بره بلا گرگ ناقلا(مهری طهماسبی دهکردی)
91/08/10 ساعت 12:5 | | نوشته ‌شده به دست روابط عمومی | ( )
عنوان:بره بلا گرگ ناقلا

نویسنده:مهری طهماسبی دهکردی


:: ادامه مطلب
:: موضوعات مرتبط: نمایشنامه های ایرانی، نمایشنامه های کودک و نوجوان، نمایشنامه های عروسکی
:: برچسب‌ها: مهری طهماسبی دهکردی
دانلود نمایشنامه آرش(بهرام بیضایی)
91/08/08 ساعت 11:46 | | نوشته ‌شده به دست روابط عمومی | ( )
عنوان: آرش

نویسنده: بهرام بیضایی

:: ادامه مطلب
:: موضوعات مرتبط: نمایشنامه های ایرانی
:: برچسب‌ها: بهرام بیضایی
دانلود نمایشنامه ندبه(بهرام بیضایی)
91/08/04 ساعت 11:58 | | نوشته ‌شده به دست روابط عمومی | ( )
عنوان :ندبه

نویسنده: بهرام بیضایی


:: ادامه مطلب
:: موضوعات مرتبط: نمایشنامه های ایرانی
:: برچسب‌ها: بهرام بیضایی
دانلود نمایشنامه انکار(ابراهیم مکی)
91/08/01 ساعت 19:38 | | نوشته ‌شده به دست روابط عمومی | ( )
عنوان : انکار

نویسنده: ابراهیم مکی


:: ادامه مطلب
:: موضوعات مرتبط: نمایشنامه های ایرانی
:: برچسب‌ها: ابراهیم مکی
دانلود نمایشنامه به رنگ انار(عدالت فرزانه)
91/08/01 ساعت 19:10 | | نوشته ‌شده به دست روابط عمومی | ( )
عنوان: به رنگ انار

نویسنده:عدالت فرزانه


:: ادامه مطلب
:: موضوعات مرتبط: نمایشنامه های ایرانی، نمایشنامه های تک نفری
:: برچسب‌ها: عدالت فرزانه
دانلود نمایشنامه سردرد(ترانه جوان بخت)
91/08/01 ساعت 18:49 | | نوشته ‌شده به دست روابط عمومی | ( )
عنوان: سردرد

نویسنده:ترانه جوان بخت


:: ادامه مطلب
:: موضوعات مرتبط: نمایشنامه های ایرانی
:: برچسب‌ها: ترانه جوان‌بخت
دانلود نمایشنامه درستکارترین قاتل دنیا( افشین هاشمی)
91/07/27 ساعت 18:17 | | نوشته ‌شده به دست روابط عمومی | ( )
عنوان:درستکارترین قاتل دنیا

نویسنده:افشین هاشمی


:: ادامه مطلب
:: موضوعات مرتبط: نمایشنامه های ایرانی، نمایشنامه های تک گویی
:: برچسب‌ها: افشین هاشمی
دانلود نمایشنامه موشها روح را هم می جوند(سعید محسنی)
91/07/27 ساعت 17:29 | | نوشته ‌شده به دست روابط عمومی | ( )
عنوان:موشها روح را هم می جوند

نویسنده:سعید محسنی


:: ادامه مطلب
:: موضوعات مرتبط: نمایشنامه های ایرانی، نمایشنامه های دو نفره، نمایشنامه های با کارکترهای مرد
:: برچسب‌ها: سعید محسنی
دانلود نمایشنامه هشتمین‌خان(محمد‌رضایی‌راد)
91/07/26 ساعت 16:52 | | نوشته ‌شده به دست روابط عمومی | ( )
عنوان:هشتمین‌خان

نویسنده:محمد‌رضایی‌راد


برای بهرام بیضایی

 

ته چاهی خشكیده و نیمه تاریك، نیزه‌هایی از كف رسته است. درون چاه دری قرار دارد، كه نمی‌دانیم به كجا باز می‌شود. رستم و رخش ته چاه افتاده‌اند، زخم خورده و خونین. رخش مرده و رستم بی­هوش است. رستم تكا‌نی خورده، چشم باز می­كند، از درد می‌نالد.

رستم:          آه... درد... درد نشانه‌ای به زند‌‌گی­ست. چند روز گذشته؟ شبان به آرامی می‌گذرند و جان لحظه‌لحظه از تن می‌‌‌‌گریزد... آه درد. من با زخم آشنایم، اما این دردِ زخم نیست، چیزی بس جگرسوز‌تر می‌خلد و می‌گدازد و بر جان می‌نشیند، خلیدن پنجه­ی سردش را... آی درد... درد... تشنه‌ام؛ سخت تشنه ‌[به رخش] هی یار دیرین! تو نیز تشنه‌ای؟ رخش!
‌رخش را تكان می‌دهد.
رخشِ من‌! [درمی‌یابد كه رخش مرده است] هی یار دیرین! اسب آهنین سُنبِ من! كجا رفت جانت؟ گراز من! سیمرغك! پرنده زمینی من! چه شد صدای شیهه‌ات؟ تو را در آن دورها هنوز به یاد می‌آورم كه كره نریانی بودی، توسن و وحشی. بر دشت‌های زابل باد پروای آن داشت كه سر در پی‌ات گذارد بخواب آتش من! مرا به این تاریكی واگذار! این خان من است كه باید به تنهایی­ش بگذرم. تنها... در بُنِ این چاه تار... اما می‌ترسم... می‌ترسم


:: ادامه مطلب
:: موضوعات مرتبط: نمایشنامه های ایرانی، نمایشنامه های آینی و سنتی، نمایشنامه های دو نفره، نمایشنامه های با کارکترهای مرد
:: برچسب‌ها: محمد‌ رضایی‌راد
دانلود نمایشنامه وقتی شیشه چند ضلعی جلوی چشمها نباشد(مجیدکاظم زاده مژدهی)
91/07/23 ساعت 18:29 | | نوشته ‌شده به دست روابط عمومی | ( )
عنوان:وقتی شیشه چند ضلعی جلوی چشمها نباشد

نویسنده:    مجیدکاظم زاده مژدهی


:: ادامه مطلب
:: موضوعات مرتبط: نمایشنامه های ایرانی، نمایشنامه های دو نفره
:: برچسب‌ها: مجیدکاظم زاده مژدهی
دانلود نمایشنامه نطفه(محسن عظیمی )
91/07/23 ساعت 18:24 | | نوشته ‌شده به دست روابط عمومی | ( )
عنوان: نطفه

نویسنده:محسن عظیمی


:: ادامه مطلب
:: موضوعات مرتبط: نمایشنامه های ایرانی، نمایشنامه های کوتاه، نمایشنامه های دو نفره
:: برچسب‌ها: محسن عظیمی
دانلود نمایشنامه همیشه خیلی زود دیر می‌شه!(محسن عظیمی)
91/07/22 ساعت 12:1 | | نوشته ‌شده به دست روابط عمومی | ( )
عنوان:همیشه خیلی زود دیر می‌شه!

نویسنده:محسن عظیمی


:: ادامه مطلب
:: موضوعات مرتبط: نمایشنامه های ایرانی، نمایشنامه های دو نفره
:: برچسب‌ها: محسن عظیمی
دانلود نمایشنامه یک غزل هذاجنون العاشقین( ميلاد اكبر نژاد)
91/07/20 ساعت 12:3 | | نوشته ‌شده به دست روابط عمومی | ( )
عنوان : یک غزل هذاجنون العاشقین

نویسنده:  ميلاد اكبر نژاد


:: ادامه مطلب
:: موضوعات مرتبط: نمایشنامه های ایرانی، نمایشنامه های دو نفره
:: برچسب‌ها: ميلاد اكبر نژاد
دانلود نمایشنامه قرمز و ديگران (محمد یعقوبی)
91/07/18 ساعت 12:58 | | نوشته ‌شده به دست روابط عمومی | ( )
عنوان : قرمز و ديگران

نویسنده:محمد یعقوبی


:: ادامه مطلب
:: موضوعات مرتبط: نمایشنامه های ایرانی
:: برچسب‌ها: محمد یعقوبی
دانلود نمایشنامه آسیاب( ترانه جوان‌بخت)
91/07/15 ساعت 16:18 | | نوشته ‌شده به دست روابط عمومی | ( )
عنوان : آسیاب

نویسنده: ترانه جوان بخت


:: ادامه مطلب
:: موضوعات مرتبط: نمایشنامه های ایرانی
:: برچسب‌ها: ترانه جوان‌بخت
دانلود نمایشنامه پایه میکروفن شهروندی (آریان رضایی)
91/07/14 ساعت 19:6 | | نوشته ‌شده به دست روابط عمومی | ( )
عنوان: پایه میکروفن شهروندی

نویسنده: آریان رضایی:: ادامه مطلب
:: موضوعات مرتبط: نمایشنامه های ایرانی، نمایشنامه های تک نفری، نمایشنامه محیطی، نمایشنامه بچه های دیوار
:: برچسب‌ها: آریان رضایی